image/png;;;326576.png

Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk programımız 3 ana unsurdan oluşur : İnsanlar, Ürünler ve Performans.

  • image/jpeg;;;1.jpgİnsanlar
  • image/jpeg;;;at gol 2.jpgÜrünler
  • image/jpeg;;;3.jpgPerformans

İnsanlar

image/png;;;326625_v2.png

İnsanlar

İnsanlar bizim en değerli varlığımızdır. Başarımızın kaynağı çalışanlarımız ve Amway Serbest Girişimcileridir. İnsanların  potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak daha iyi bir yaşam standardına sahip olmaları için onları bütün kalbimizle destekliyoruz. Amway Serbest Girişimcilerimize daha iyi bir gelecek kurmaları için gerekli becerileri geliştirecek ücretsiz eğitimler sağlıyoruz. İş fırsatımız herkese açıktır. Herkes aynı fırsatlara ve haklara sahiptir. Adil ve güvenilir ortaklıklar oluşturmak için birlikte çalışıyoruz. Çalışanlarımıza çeşitliliği desteklediğimiz bir ortam, sağlık ve güvenlik yönünden yüksek standartlar, gelişme fırsatları ve eğitim olanakları sunuyoruz. Bu felsefemiz şirket sınırlarını aşmaktadır. AMWAY One by One™ kampanyası muhtaç çocukların hayatlarında bir fark yaratmayı amaçlamaktadır.  10.Yıldönümünü kutladığımız 2013 yılında kampyamız 10 yıl içerisinde 10 milyon çocuğa yardım etti. Çocuklara yardım için ayrılan fonlarda 141.8 milyon Euro yardım toplandı ve çocuklar için 2,7 milyon saat gönüllü çalışıldı. Bunlara ek olarak Amway, Haiti ve Japonya gibi doğal afetlerden sonra yapılan kurtarma çalışmalarına önemli katkılarda bulundu.

Amway’in Avrupa bağlı şirketleri “One by One” bardakları satarak Güney Afrika'daki okul çocuklarını desteklemektedir. Bu bardaklardan elde edilen gelirle Güney Afrika'da okullarında yeterli ekipman bulunmayan genç öğrencilere yardım edilmektedir. Buna ek olarak, çoğu yerde okul olmadığı için dersler  açık havada yapılmaktadır - Üzerinde yazacak bir sıra bulnmak onlar için çok zordur.  Amway,  bu kampanya ile Kucak Sırası adı verilen ergonomik diz üstü sıralar ile okulları desteklemektedir. Bu sıralar öğrencilerin kucağında durmakta ve her yerde eğitim görmelerini sağlamaktadır. Sıralar hafif ve dayanıklıdır ve çocuklara göre tasarlanmıştır. Kampanyanın hedefi 2015 yılına kadar,  20 milyon Afrikalı öğrenciye kendilerine ait bir Kucak Sırası temin etmektir.

Ürünler

image/jpeg;;;at gol 3.jpg

Ürünler

Yaşamı zenginleştiren ürünlerimiz, sahip olduğumuz uzmanlık ve sunduğumuz fırsatlar ile daha mulu bir yaşamın öncülüğünü yapıyoruz. Güçlü markalarımızın bu üstün özelliklerini sosyal sorunların çözümünde kullanıyoruz (örn. sağlıklı beslenme zinde yaşam veya temiz su). Girişimciliği destekliyoruz; çünkü girişimciliğin yeni fırsatlara ve bireysel gelişime açılan bir kapı olduğuna inanıyoruz.

Performans

image/png;;;performance.png

Performans

İşimizi kurumsal sorumluluk ilkesiyle büyüterek istikrarlı bir performans sağlarken, etrafımızdaki çevreyi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Amway, içinde yaşadığımız çevre konusunda bir bilinç oluşturmanın, bireylerin ve toplumların çevreye yapabilecekleri pozitif katkıların (örneğin parkların temizlenmesi ve kullandığımız enerjinin azaltılması) sürdürülebilir bir gelecek yaratılmasında esas olduğuna inanmaktadır.

Her yıl gelecek kuşaklar için dünyamızı korumak amacı ile yenilikçi girişimler için olma taahhüdümüzü sürdürüyoruz.